Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2018 - 12:24 | Author: Newsroom

Ολοκλήρωση της διενέργειας ν από περιοχή σε περιοχή των εκπαιδευτικών και σχολικού έτους 2017-2018 – το υπουργείο Παιδείας καλεί τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να προχωρήσουν την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 25-5-2018.

Οδηγίες του υπουργείου Παιδείας:

Α. Κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, στον υπολογισμό των οργανικών κενών, δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Β. Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν.4452/2017 (Α ́ 17 ), όπως αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83), η μετάταξη των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και Δ.Ε. και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α), πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. Επομένως, εφόσον η μετάταξη των εκπ/κών πραγματοποιήθηκε βάσει της ανωτέρω διάταξης, οι θέσεις των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών δεν υπολογίζονται επί του συνόλου των οργανικών θέσεων των αντίστοιχων κλάδων.

Γ. Οι διαδικασίες των οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, καθώς και οι κρίσεις υπεραριθμίας που θα προηγηθούν, θα πραγματοποιηθούν σε κενά των νέων κλάδων/ειδικοτήτων του Ν. 4521/2018, καθώς οι σχολικές μονάδες λειτουργούν πλέον με τους νέους κλάδους/ειδικότητες και οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτούς.

oδηγίες

Loading...
  • europalso

    ideascentral