ΟΑΕΔ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις υποψήφιων μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2017 - 19:35 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μέχρι τις 31-8-2017, μπορούν οι μαθητές να υποβάλλουν (ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.Σ) για να εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές του .

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

H Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι µαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγµατοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου Τοµέα σε θέσεις συναφείς µε την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευµα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα στο σχολείο.

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον. Στις 51 Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήµατα

3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών

5. Σπουδαστική άδεια µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές

6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

7. Αναβολή Στράτευσης ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, e-mail: press@oaed.gr

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον

Eνδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μέχρι 31-8-2017 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η επιλογή των µαθητών γίνεται µε το βαθµό Τίτλου Σπουδών και µε κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral