Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.στα ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/09/2016 - 10:39 | Author: Newsroom
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 07-09-2016
Αρ. Πρωτ.: 063
ΠΡΟΣ :
κ. Νίκο Φίλη
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε.
ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME
ΘΕΜΑ:Εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.στα ΕΠΑ.Λ.
Σχετ.:Αριθ. Πρωτ.: 143234/Δ4 / 06-09-2016
Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016, Φ.Ε.Κ. 2627 Β΄
Αριθ. Πρωτ.: 108016/Δ4/1-7-2016
Αριθ. Πρωτ.: 106270/Δ4/29-6-2016
Με την εγκύκλιο 106270/Δ4/29-6-2016 καθορίσθηκαν οι εγγραφές στην Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2016-2017 ως ακολούθως:
«5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται :
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λτου Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικό του ίδιου τομέα.
γ)Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών
σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέααπό αυτόν τουοικείου τίτλου σπουδών τους.
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λτου Ν. 3475/ 2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα».
Στην εγκύκλιο 108016/Δ4/1-07-2016 διευκρινίζεται επίσης πως:
«Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει ότι οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. (5γ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (5δ) δύνανται να εγγράφονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στην Υ.Α.»
Όμως στο άρθρο 2 της Υ.Α. 133381/Δ4/24-08-2016 Φ.Ε.Κ.2627Β΄δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις και της 106270/Δ4/29-6-2016 που αφορούν τους κάτοχους πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών και τους κάτοχους πτυχίου ΕΠΑ.Λτου Ν. 3475/ 2006 που μπορούσαν να εγγράφονταισε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα με αποτέλεσμα να ακυρωθούν και να αποτραπούν πολλές εγγραφές μαθητών.
Σήμερα 07-09-2016 κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 143234/Δ4 / 06-09-2016 που διαφοροποιεί και την παραπάνω Υ.Α. υπ’ αριθμ. 133381/Δ4/24-8-2016.
Να προσθέσουμε ακόμα πωςτυγχάνουμε επανειλημμένα παραλήπτεςαιτημάτωναπό τους μαθητέςπαλαιοτέρων τύπων Λυκείων και Σχολών (των απολυτηριούχων-πτυχιούχων ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΕΠΛ,Α΄& Β΄ κύκλου ΤΕΕ , ΕΠΑΛ) για την εγγραφή τουςστην Γ τάξη των ίδιων τομέων σε συναφείς ειδικότητες .
Από την συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών (ΤΕΛ- ΤΕΕ-ΕΠΑΛ με το νέο ΕΠΑΛ) προκύπτει ότι οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουνκαι να εξεταστούν σε μαθήματα που έχουνήδη διδαχθεί , αξιολογηθεί και εν τέλει κριθεί πτυχιούχοι και απολυτηριούχοικατά το παρελθόν σε συναφείς ειδικότητες. Η μη εκλογικευμένη αυτή απαίτηση οδηγεί πολλούς μαθητές να ακυρώνουν την εγγραφή τους καθώς υποχρεώνονται να φοιτήσουν ένα χρόνο περισσότερο απ ότι θα έπρεπε.
Ζητούμε
την άμεση έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης που να επιτρέπει τις εγγραφές των παραπάνω περιπτώσεων στην Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ από την σχολική χρονιά 2016-2017 , στις συναφείς ειδικότητες των πτυχιούχων παλαιοτέρων τύπων Λυκείων και σχολών της ΤΕΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος
Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral