Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης σχολείων για ασφάλεια μαθητών και επισκευή αύλειων χώρων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/02/2018 - 17:14 | Author: Newsroom

Με έγγραφό του ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων έτσι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Η πρόσκληση συνοδεύεται από παράρτημα με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των Δήμων

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€).

Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.
 • Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.
 • Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε

περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών.

 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων.
 • Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) :

Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών,

τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών

πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Loading...
 • europalso

  ideascentral