Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/06/2017 - 21:01 | Author: Newsroom

Πλέον θα μπορεί να δημιουργηθεί και τμήμα και υπάρχει περίπτωση να προσλαμβάνεται επιπλέον ένας δάσκαλος σε κάθε ένα από αυτά τα σχολεία στην περίπτωση που δεν διατεθούν σε αυτά ειδικότητες.

Το δύναται να λειτουργεί κατά περίπτωση ως εξής:
1. Να στελεχωθεί από ειδικότητες των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ32, ΠΕ16, ΠΕ08, ΠΕ19-20 για τουλάχιστον 3 ημέρες της εβδομάδας ή
2. Να στελεχώνεται με έναν επιπλέον εκπαιδευτικό ΠΕ70, και να ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως περιγράφεται στην παρούσα ΥΑ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 να αναλαμβάνουν τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής και των ΤΠΕ εφόσον είναι κάτοχοι πιστοποίησης Β΄ επιπέδου. Το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης – Προετοιμασίας μετατίθεται στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα του οποίου η έναρξη για τις τάξεις Α΄ και Β΄ δύναται να μετατίθεται την 6η διδακτική ώρα με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την συμπλήρωση του ωραρίου τους οι
εκπαιδευτικοί ΠΕ70 δύναται να αναλαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα μετά την λήξη του υποχρεωτικού στις 13:30 είναι η εγγραφή τουλάχιστον των 2/3 του μαθητικού πληθυσμού στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα για τα 1/θέσια σχολεία και 10 μαθητών για τα 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία.
Δικαίωμα εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου.
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα καθημερινά δύναται να εντάσσεται διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: ΤΠΕ, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.
Η ώρα της σίτισης – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.
Αποχώρηση των μαθητών του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος γίνεται στις 16:00.
Υπεύθυνος για την αποχώρηση των μαθητών είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο ολοήμερο.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral