Νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Τί πρέπει να ξέρετε

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2016 - 15:47 | Author: Newsroom

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το ;

  • Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.

  • Η Γ και Δ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.
  • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Γενικής Παιδείας και Μαθήματα επιλογής, ανάλογα με την τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Η Α και η Β Λυκείου θεωρούνται τάξεις αποκλειστικά Γενικής Παιδείας στην οποία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθημάτων 25 ωρών (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 23 ώρες, Μαθήματα Επιλογής : 2 ώρες).

Αναλυτικά τα μαθήματα των Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου είναι:

Α Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(23 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

(2 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες)

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μαθηματικά (3 ώρες)

Άλγεβρα (2/1 ώρες)

Γεωμετρία (1/2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής

Φυσικές Επιστήμες

(6 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων

Ιστορία ( 2 ώρες)

Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Θρησκευτικά (1 ώρες)

Ερευνητική Εργασία (2 ώρες)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Β Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(23 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

(2 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα (7 ώρες)

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μαθηματικά (3 ώρες)

Άλγεβρα (2 ώρες)

Γεωμετρία (1 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής

Φυσικές Επιστήμες

(3 ώρες)

Φυσική (1 ώρα)

Χημεία (1 ώρα)

Βιολογία (1 ώρα)

Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων

Ιστορία ( 2 ώρες)

Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Θρησκευτικά (1 ώρες)

Ερευνητική Εργασία (2 ώρες)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 2 ώρες)

Οικονομία

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου

Κοινωνιολογία

Για τις Γ και Δ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αναμένονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τα μαθήματα και τις ώρες ανά μάθημα.

Η Δ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Loading...
  • europalso

    ideascentral