«Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2017 - 20:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας  – «Κύρωση οριστικών κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) για τις δομές της (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Α.Ε.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) σχολικού έτους 2017-2018 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του κεφ.Ι του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ199/τ.Α΄/02-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ.Α’) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α΄/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral