Κύπρος: Σε νέα βάση τίθενται οι απαλλαγές μαθητών από τα Θρησκευτικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/09/2016 - 12:41 | Author: Newsroom

Λευκωσία: Σε νέα βάση τίθενται οι απαλλαγές μαθητών από τα Θρησκευτικά, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης (ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016).

Γράφει: Χριστίνα Κυριακίδου
Στη σχετική αίτηση που θα συμπληρώνουν οι γονείς
–ή οι ίδιοι οι μαθητές εάν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους– θα πρέπει να δηλώνουν κατά πόσο επιθυμούν το παιδί τους να παραμένει στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Θρησκευτικών ή ν’ αποχωρεί. Σε περίπτωση που θα εξέρχεται από την τάξη, τότε η διεύθυνση του σχολείου θα καθορίζει ένα άλλο μάθημα που θα παρακολουθεί ο μαθητής, σε κάποιο άλλο τμήμα. Εάν πάλι ζητηθεί όπως παραμένει στην τάξη, τότε θα υποχρεούται να ετοιμάσει μια εργασία σε θέμα που θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με το σχολείο.

Όσον αφορά στους λόγους που μπορεί να επικαλεστεί ένας γονιός για απαλλαγή του παιδιού του από το μάθημα των Θρησκευτικών, το Υπουργείο υποδεικνύει πως αίτηση μπορούν να ζητήσουν οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αφήνει ανοικτό το παράθυρο και για επίκληση άλλων λόγων.

Σε νέα βάση τίθενται οι απαλλαγές μαθητών από τα Θρησκευτικά, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης (ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016). Στη σχετική αίτηση που θα συμπληρώνουν οι γονείς –ή οι ίδιοι οι μαθητές εάν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους– θα πρέπει να δηλώνουν κατά πόσο επιθυμούν το παιδί τους να παραμένει στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Θρησκευτικών ή ν’ αποχωρεί. Σε περίπτωση που θα εξέρχεται από την τάξη, τότε η διεύθυνση του σχολείου θα καθορίζει ένα άλλο μάθημα που θα παρακολουθεί ο μαθητής, σε κάποιο άλλο τμήμα. Εάν πάλι ζητηθεί όπως παραμένει στην τάξη, τότε θα υποχρεούται να ετοιμάσει μια εργασία σε θέμα που θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με το σχολείο.

Όσον αφορά στους λόγους που μπορεί να επικαλεστεί ένας γονιός για απαλλαγή του παιδιού του από το μάθημα των Θρησκευτικών, το Υπουργείο υποδεικνύει πως αίτηση μπορούν να ζητήσουν οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αφήνει ανοικτό το παράθυρο και για επίκληση άλλων λόγων. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση υποδεικνύει πως απαλλαγή θα δίνεται μόνο εάν τεκμηριωθεί το αίτημα του κηδεμόνα.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο που υπογράφουν οι διευθυντές Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής:

«Αίτηση για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά στις περιπτώσεις μη ορθόδοξων χριστιανών. Κάθε αίτηση απαλλαγής για άλλους λόγους θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τη διεύθυνση του σχολείου, για να διαπιστωθεί αν οι λόγοι τεκμηριώνουν το αίτημα. Αφού εξεταστεί και εγκριθεί η αίτηση απαλλαγής από τα Θρησκευτικά, εάν το επιθυμεί ο μαθητής μπορεί να εξέρχεται από την τάξη την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο διευθυντής καθορίζει άλλο μάθημα που θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς κατά τις περιόδους απαλλαγής και ενημερώνει τους γονείς για τυχόν σχετικές διευθετήσεις».

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται περαιτέρω ότι αιτήσεις για απαλλαγή θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του σχολείου του μαθητή. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον γονιό ή από τον ίδιο τον μαθητή όταν αυτός έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου.

Συγχρόνως, τονίζεται ότι:

1) Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται μέσω του συγκεκριμένου εντύπου που καθόρισε το Υπουργείο ή δεν είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες δεν θα μελετούνται.

2) Το κάθε σχολείο πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις και να τις αποστείλει στο οικείο επαρχιακό γραφείο το αργότερο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

3) Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα μελετηθούν. Εξαίρεση αποτελούν αιτήσεις για απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή από άλλο μάθημα για λόγους υγείας, εφόσον αυτοί προκύπτουν σε μεταγενέστερο στάδιο και μαθητών που εγγράφονται στο σχολείο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

4) Η απαλλαγή από το κάθε μάθημα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά.

Απαλλαγές από άλλα μαθήματα
Αιτήσεις για απαλλαγή μπορούν να υποβληθούν και για άλλα μαθήματα. Θα πρέπει να αιτιολογούνται κατάλληλα και να συνοδεύονται από τα ανάλογα αποδεικτικά όπου χρειάζεται, ως εξής:

-Απαλλαγή από ξένη γλώσσα: Ενδεικτικό προόδου που να αποδεικνύει ότι δεν έχει διδαχθεί το μάθημα ο μαθητής την προηγούμενη σχολική χρονιά.

-Απαλλαγή από τα Αρχαία Ελληνικά: Αφορά στις περιπτώσεις που το προβλέπουν οι κανονισμοί των σχολείων και θα πρέπει να υποβάλλεται ενδεικτικό προόδου που να αποδεικνύει ότι ο μαθητής δεν έχει διδαχθεί το μάθημα την προηγούμενη χρονιά.

-Απαλλαγή από τη Γυμναστική ή από άλλο μάθημα για λόγους υγείας: Απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού γιατρού, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ορίζει το χρονικό πλαίσιο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή.

Τι ισχύει στα δημοτικά
Με βάση τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου και τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουν δικαίωμα, έπειτα από γραπτό αίτημα του γονιού, να απαλλαγούν από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να διαβιβάσει το αίτημα στο οικείο επαρχιακό Γραφείο Παιδείας εκφράζοντας τις απόψεις του. Ο οικείος πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης δίνει απάντηση στον γονιό.

Σε περίπτωση έγκρισης της απαλλαγής, ο μαθητής θα πρέπει την ώρα των Θρησκευτικών να πηγαίνει σε αδελφό τμήμα, να εντάσσεται λειτουργικά στη μαθησιακή διαδικασία και να επιστρέφει στην τάξη του μόλις ολοκληρωθεί το μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο τμήμα, θα πρέπει να πηγαίνει στην πλησιέστερη με την ηλικία του τάξη ή να γίνονται άλλες εύλογες προσαρμογές, οι οποίες να είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για το παιδί, «λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του, ώστε το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας να διασφαλίζεται πλήρως».

Θρησκευτική αγωγή
Το υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο στις υποδείξεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, διαφοροποίησε από την περσινή σχολική χρονιά την πολιτική του όσον αφορά στη θρησκευτική αγωγή στα Δημοτικά. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2015 έχει τερματιστεί η εμπλοκή των σχολείων στην τέλεση της θείας λειτουργίας μέσω της παροχής βοήθειας από ομάδες μαθητών, καθώς επίσης η οργάνωση παιδικών εκκλησιαστικών χορωδιών. Οι σχετικές πρόνοιες που υπήρχαν στις εγκυκλίους του υπουργείου διαγράφηκαν.
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral