Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/02/2016 - 15:41 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Διατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς διά τά Θρησκευτικά; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ «Νάρκη» αἱ Νέαι Χῶραι διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον; Οἱ Ἱεράρχαι δὲν πρέπει νά παραιτοῦνται τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ ψήφου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον!
➢ Πνευματική ἀνατομία τῆς ἐλευθεριότητος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
➢ 11η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος;
➢ Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα; Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις;
➢ Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου. Τοῦ Ἀρχιμ. Kυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – Δρος Θεολογίας.
➢ «Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 18ος ΨΑΛΜΟΣ. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.
➢ Προώθησις τῶν οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν ὑφήλιον.
➢ Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις καναλάρχες ἑτοίμαζαν ἐπίθεση».
➢ Δίκην στυγνῶν δικτατόρων οἱ ἀνάξιοι τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ πολιτικοί καταπατοῦν τό Σύνταγμα. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.
➢ «Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου» (Ψαλμ.90, 9). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
➢ Μεταξὺ θείας ἀγάπης καὶ θείας δικαιοσύνης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ποντίκα, δημοσιογράφου – συγγραφέως.
➢ Στερεότυπα καί παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου, καθηγ. εἰς τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν
τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral