Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/02/2016 - 16:25 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἐπωλήσαμεν εἰς τὰ ΕΣΠΑ τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν καὶ πωλοῦμεν τώρα τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε εὐθαρσῶς τὸ ἀνάστημά σας.

Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κ. τοῦ Φιλαδέλφου.

➢ Μήνυμα ἀφυπνίσεως πρὸς τοὺς Κυβερνῶντας καὶ τὸν ἔντιμον Ἑλληνικὸν Λαόν. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†). Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).
➢ Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος Δρ Ἠλεκτρονικῆς Παν/μίου Μάντσεστερ.
➢ Πρῶται παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου διά τάς διαχριστιανικάς σχέσεις. Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, καθ. Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ.
➢ Συνοδικὸν σύστημα, ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἐκκλησιολογία. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου.
➢ Ἡ ὁμολογιακὴ διάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονος πραγματικότης.
➢ Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
➢ Ὁ Πατριάρχης παρέκαμψε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης!
➢ Συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία.
➢ Νέα ἀπροσδόκητα ἐμπόδια διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral