Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.7.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2016 - 12:03 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ποῖος ὑπηγόρευσε καὶ ὑπεκίνησε τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου; Ἀπό τό Κολυμβάρι εἰς τό Φανάρι καί ἀπό τήν Ρώμην ἕως τήν Οὐάσιγκτων ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν διελκυστίνδα τῶν διεθνῶν συμφερόντων.

➢ Μόνιμον πρόβλημα ὁ χαρακτηρισμός τῶν Δυτικῶν «Ἐκκλησιῶν». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Παροναξίας κ. Καλλινίκου πρός τόν ὑπ. Παιδείας κ. Φίλην.
➢ Οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Ἕλληνες πατριάρχαι. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου.
➢ Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, ἱεροψάλτης.
➢ Δογματικὸς Διάλογος. π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης – π. Βασίλειος Βολουδάκης.
➢ Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία καὶ «Μεγάλη» Σύνοδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας
➢ Ποῖον ἔπρεπε νὰ ἦτο τὸ ἔργον τῆς Μ. Συνόδου; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη.
➢ Ὁ κύβος ἐρρίφθη!
➢ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς: «Ἕνα ποῦρο εἶναι ἁπλῶς ἕνα ποῦρο καὶ τίποτα ἄλλο· ἔτσι καὶ ἡ Σύνοδος εἶναι μία Σύνοδος δὲν χρειάζεται νὰ ἐρευνᾶτε ὡς κατάσκοποι τί κρύβεται ἀπὸ πίσω»!
➢ Ἔκλεισεν ὁριστικῶς τὸ ζήτημα τῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος;!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral