Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.10.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2016 - 15:33 | Author: Newsroom

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ναυάγια ναυαγιῶν εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ πρωτεῖον. Οἱ φιλοπρωτεύοντες πηδαλιοῦχοι εὑρίσκονται εἰς περιδίνησιν γύρω ἀπὸ τὸ ἀγκυροβόλιον τῶν σκοπιμοτήτων των.

➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ὁμολογία διὰ τὴν «Σύνοδον» τῆς Κρήτης.
➢ Τὸ τρίτον εἶδος ἀθεΐας. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.
➢ Σεβ. Πειραιῶς: “Προσβάλλεται τό θρησκευόμενο πρόσωπο”.
➢ Ἀπάντησις εἰς Μητροπολίτην τῶν «Νέων Χωρῶν» διὰ τὸ ποῖοι διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Π. Κερμενιώτης.
➢ Περὶ τοῦ ψευδωνύμου μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη, Θεολόγου.
➢ Ἡ εὐθύνη τῶν Ἡγουμένων. Ἀνοικτὴ ἐπιστολή. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κεσίδης.
➢ Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν.
➢ Θεολογικόν Συνέδριον εἰς τήν Ναύπακτον. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
➢ Τέλος εἰς τήν καταπίεσιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Κυβέρνησιν ζητεῖ ὁμοφώνως ἡ Ἱεραρχία.
➢ «Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Μ. Ἀνατολῆς προσβλέπει εἰς τήν Ἑλλάδα». Τοῦ Δημ. El Khoury.
➢ Διὰ τὸν λεγόμενον “Ἐπανευαγγελισμὸν εἰς τὴν Εὐρώπην”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἀόρατος πραγματικότης. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...
  • europalso

    ideascentral