“Κέντρα Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.)”…Η ΝΕΑ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ…ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ !!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/08/2016 - 18:03 | Author: Newsroom

Δημοσιεύουμε ακολούθως ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η οποία έχει ως περιεχόμενο τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να ιδρύσει άμεσα έναν νέο θεσμό, τα Κέντρα Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.), που στόχο θα έχουν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους και τον συντονισμό και τη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων στελεχών και δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Σχολικοί Σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας), Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) κτλ.).


Γι αυτό το λόγο, η ανακοίνωση μας πληροφορεί, πως το ΥΠ.Π.Ε.Θ έχει συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας, την εισήγηση της οποίας αναμένει, η οποία μελετά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου αυτού θεσμού.
Επίσης πληροφορούμαστε και το χρονοδιάγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο έχει να κάνει με:
1) Την οριστικοποίηση της εισήγησης της Ομάδας Εργασίας.
2) Τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου.
3) Την προκήρυξη των νέων θέσεων υπευθύνων σε όλες τις δομές (Σχολικοί Σύμβουλοι, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας), Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) κτλ.) και
4) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους.
Τέλος μέχρι να γίνουν όλα αυτά “οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στελεχώνουν σήμερα τις εν λόγω δομές παραμένουν στις θέσεις τους και συνεχίζουν κανονικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.”.
Δεν απομένει παρά να μας πληροφορήσει το Υπουργείο και τα ονόματα των μελών αυτής της Ομάδας Εργασίας, η οποία ασχολήθηκε και ασχολείται με αυτό το τόσο σημαντικό έργο, της ίδρυσης νέας δομής αλλά και του συντονισμού και της θεσμοθέτησης της συνεργασίας των υφισταμένων δομών, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την εκτέλεση των ιδιαίτερων και σημαντικών καθηκόντων τους.

Βασίλης Βούγιας

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Έρχεται νέος θεσμός για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

Η πολύπλευρη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί σταθερή στόχευση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Θεωρώντας ότι είναι πρωτίστης σημασίας η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους, το ΥΠ.Π.Ε.Θ έχει συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας που μελετά το νομικό πλαίσιο λειτουργίας ενός νέου θεσμού, των Κέντρων Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.), που το υπουργείο σκοπεύει να ιδρύσει άμεσα. Στόχος των Κ.ΥΠ.Ε.Κ. θα είναι ο συντονισμός και η θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων στελεχών και δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π), τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) κτλ.
Μέχρι την οριστικοποίηση της εισήγησης της Ομάδας Εργασίας, τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου, την προκήρυξη των νέων θέσεων υπευθύνων σε όλες τις δομές και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στελεχώνουν σήμερα τις εν λόγω δομές παραμένουν στις θέσεις τους και συνεχίζουν κανονικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Loading...
  • europalso

    ideascentral