Υπουργείο Παιδείας: Έλεγχος νέων αιτήσεων απόσπασης – προγραμματισμός δήλωσης κενών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/07/2018 - 00:36 | Author: Newsroom

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Έλεγχος νέων αιτήσεων απόσπασης, αποστολή στην ΚΥ και προγραμματισμός δήλωσης κενών! Εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας το παρακάτω μήνυμα στις ΔΔΕ όλης της χώρας:

Στο με αριθμ. 110303/Ε2/2-07-2018 έγγραφό μας, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος και η επικύρωση των επανεξετάσεων – νέων αιτήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. θα γίνει από 16 έως 21 Αυγούστου 2018.

Ωστόσο, για την καλύτερη επεξεργασία από την Υπηρεσία αιτήσεων που είναι αμφισβητούμενες ως προς τη μοριοδότησή τους ή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ή υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης γιαΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019, να προβαίνετεανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο των αιτήσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί των Διευθύνσεών σας και, εν συνεχεία, να αποστέλλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στα email ppe3@minedu.gov.gr(Π.Ε.) &dprb@minedu.gov.gr(Δ.Ε) τις αιτήσεις αυτές αντίστοιχα, για τις οποίες θα πρέπει να αποφανθούν τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ &ΚΥΣΔΕ).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θα κληθείτε να δηλώσετε τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, της περιοχής αρμοδιότητάς σας με καταληκτική ημερομηνία για τις Δ/νσεις στις 21/08/2018 και τις Περιφερειακές Δ/νσεις αντίστοιχα στις 22/08/2018.

Τέλος, εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης ή επανεξέταση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος (ΟΠΣΥΔ). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(110303/E2/02-07-2018) (ΑΔΑ:Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓΙ)

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral