Υποτροφίες Αριστείας Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2014 - 15:45 | Author: Newsroom

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 25

ΥΓΕΙΑ 25

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 25

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου 2014.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 346 και 313 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Loading...


  • europalso   ideascentral