ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/10/2016 - 00:55 | Author: Newsroom

Αθήνα, 24/10/2016

ΠΡΟΣ:
Υπουργό ΥΠ. Π.Ε.Θ.κο Νίκο Φίλη
KOIN:
 1. Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγή Κασσιανό
 2. Τα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων
 3. Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
 4. Tην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)
 5. Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.)
 6. Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία–ΕΣΑμεΑ-
 7. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων &

 1. Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία –ΠΟΣΓΚΑμεΑ-
 2. Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας –Δ.Ο.Ε-
 3. Την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης -Ο.Λ.Μ.Ε.-
 4. Tην Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.)
 5. Τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής(Σ.Α.Τ.Ε.Α.)
 6. Μ.Μ.Ε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.), όπως καλά γνωρίζετε, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
Αποτελείκλάδο της Εκπαίδευσης και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημαστις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια , Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της χώρας.
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα ή Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ή Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών,ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Το προσωπικό αυτό υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), λίγο προσωπικό στην αρχή και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά (ν. 2817/2000).
Οι μόνιμοι του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. φτάνουν μόλις τους 750 σε όλη τη χώρα, μιας και διαγωνισμός πρόσληψης μονίμου προσωπικού έχει να γίνει από το 2005, με αποτέλεσμα τα 3.000 περίπου οργανικά και λειτουργικά κενά, σε όλες τις προαναφερθείσες δομές, να προσπαθεί – ανεπιτυχώς-το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να τα καλύψει κάθε χρόνο, από το 2004 και μετά, προσλαμβάνοντας αναπληρωτές.
Φέτος όμως και παρά την από πλευράς Υπουργείου σας διαθεσιμότητα κάποιων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., από τις 6 Σεπτεμβρίου 2016, βλέπουμε πωςέως σήμερα, τέλη Οκτωβρίου, δεν έχειπροσληφθεί ακόμη στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Ε.Π.), πλην Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) εκκρεμούν προσλήψεις στην πολύ μεγάλη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Αν και ρητά εκπεφρασμένη, η βούληση σας να υπάρξει προτεραιότητα στις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, αυτή φαίνεται να εφαρμόζεται μερικώς, και πάντως, στην πράξη να μην αφορά στο Ε.Ε.Π.
Έτσι οι υπηρεσίες στις δομές Ειδικής Αγωγής από το προσωπικό αυτό δεν παρέχονται και τα Ειδικά Σχολεία, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. υπολειτουργούν καιρό τώρα, παρά τους διθυράμβους των αρμοδίων περί πλήρους λειτουργίας των δομών αυτών.
ΖΗΤΟΥΜΕ:
1.Δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας και εσάς του ιδίου, για μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ & ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή, του πιο ευαίσθητου χώρου της Εκπαίδευσης, άμεσα από το σχολικό έτος 2017-2018, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα σε αριθμό οργανικά και λειτουργικά κενά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ& ΕΔΕΑΥ, που καλύπτουν επί 12 χρόνια οι «μόνιμοι» αναπληρωτές.
2.Σύνταξη από την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018 ενιαίου πίνακα αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γεγονός που θα μειώσει σημαντικά τον χρονικό διάστημα της πρόσληψής μας.
3.Αποκατάσταση στην επόμενη εγκύκλιο πρόσληψης της άδικης, αυθαίρετης και μεροληπτικής συμπεριφοράς εις βάρος του Ε.Ε.Π., σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους των Εκπαιδευτικών της Ε.Α.Ε., αναφορικά με την επιλεκτική ισχύ της με αριθμ. 1482/11-3-2016 απόφασης του Ι.Ε.Π. στην οποία αναφέρεται ότι «δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16».
4.Θέσπιση σαφών και δημοσιοποιημένων κριτηρίων, όσον αφορά στη συνάφεια και στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία, αντίστοιχων με εκείνα των εκπαιδευτικών.
5.Άρση του αποκλεισμού και άμεση αποκατάσταση των συναδέλφων αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες της φετινής εγκυκλίου πρόσληψηςμε βασικές σπουδές στο εξωτερικό, που δεν προσκόμισαν το «νεωτεριστικό» αποδεικτικό ελληνομάθειας, λόγω μη ειδοποίησής τους από την αρμόδια Περιφέρεια.
6.Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσων συναδέλφων απασχολήθηκαν με τον ασφαλιστικό φορέα του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ορίζεται από την απόφαση 451/2013 του Αρείου Πάγου περί εξαρτημένης εργασίας.
7.Μοριοδότηση σεμιναρίων με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή400/500 ωρών υποψήφιων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. στην Ε.Α.Ε., όπως ισχύει για τα αντίστοιχα σεμινάρια των Εκπαιδευτικών.
8.Αύξηση των πιστώσεων Ε.Β.Π./Ε.Ε.Π. που διατέθηκαν τη φετινή χρονιά, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές Σ.Μ.Ε.Α.Ε..
9.Μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μας, όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς με τα ίδιους τίτλους σπουδών.
Αναμένουμε τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΕΠ & ΕΒΠ
Ακολουθούν πλέον των 200 υπογραφών.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εξέλιξη του θέματος, την προγραμματισμένη συνάντηση και τον αριθμό πρωτοκόλλου ούτως ώστε να παραβρεθούμε υποστηρίζοντας το έννομο συμφέρον όλων των συναδέλφων.
Συντομογραφίες
Στο πλαίσιο του παρόντος υπομνήματος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Ε.Ε.Π: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.Β.Π: Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.: Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ε.Α.Ε: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ: Κέντρα ΔιαφοροδιάγνωσηςΔιάγνωσης και Υποστήριξης
Ε.Δ.Ε.Α.Υ: Επιτροπές Διαγνωστικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
Σ.Δ.Ε.Υ.: Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
Ο.Α.Ε.Ε: Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
ΙΕΠ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral