ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/06/2017 - 10:43 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2017 - 10:45

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης 1ο ΣΚΕΛΟΣ: Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΚΑΙ Β) ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης τυπικών προσόντων και πρότασης των υποψηφίων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017, βάσει της υπ’ αρ. 4783/275/08.06.2017 Απόφασης Δ.Σ/ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι 09/6/2017 έως και την 13η/06/2017

 

Προσωρινοί κατάταξης – 2ο ΣΚΕΛΟΣ: ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης τυπικών προσόντων και πρότασης των υποψηφίων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.660/1/982/5-1-2017, βάσει της υπ’ αρ.4782/275/8-6-17 Απόφασης Δ.Σ/

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι 09/06/2017 έως και την 13η/06/2017.

Δείτε τα αρχεία εδώ
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral