ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/01/2018 - 17:45 | Author: Newsroom

– Έγκριση Οριστικών Πινάκων κατάταξης Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ) & Β) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» », με κωδικό ΟΠΣ 5002212

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της υπ’αριθμ 660/1/982/5-1-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «1ο ΣΚΕΛΟΣ ΓΙΑ:  Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3  ΣΤΕΛΕΧΗ)   ΚΑΙ   Β)  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΟΥ  (24  ΣΤΕΛΕΧΗ)  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ »ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» », με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων ημερών  από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο/η ενδιαφερόμενος/η  δύναται  να  υποβάλει  Ιεραρχική  Προσφυγή  κατά  της  Απόφασης  του  Δ.Σ.  που επικυρώνει  το  Πρακτικό  των  Ενστάσεων  και  τους  Οριστικούς  Πίνακες,  η  οποία  θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά  για  το  παραδεκτό  της  Ιεραρχικής  Προσφυγής  με  παράβολο  υπέρ  του  Ελληνικού Δημοσίου αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ).

Βλέπε ΕΔΩ

Loading...
  • europalso

    ideascentral