Ημερίδα ενημέρωσης ERASMUS+ – Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρουπολης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/05/2017 - 21:26 | Author: Newsroom

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης υλοποίησε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας με τίτλο:  «Σχεδιασμός και καθοδήγηση για την δημιουργία μικρομεσαίας επιχείρησης – Δημιουργία πιλοτικού γραφείου ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα»

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η οποία προσομοιάζει κοινωνικο-οικονομικά με την Ελλάδα. Μετακινήθηκαν 14 μαθητές στην Λισαβόνα που καταρτίστηκαν στην δημιουργία BUSINESS PLAN για μικρομεσαία επιχείρηση και 10 καθηγητές στο Πόρτο όπου επιμορφώθηκαν στην καθοδήγηση και την ανάδειξη κινήτρων των μαθητών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των μαθητών μέσω της ανάπτυξης πνεύματος επιχειρηματικότητας. Στόχοι ήταν, για τους μαθητές να μάθουν πως στήνεται μια μικρομεσαία επιχείρηση καταστρώνοντας BUSINESS PLAN για τις δικές τους ιδέες επιχειρήσεων, και για τους μαθητές να καταρτιστούν βιωματικά πάνω στην καθοδήγηση, την δημιουργία κινήτρων και την επικοινωνία με τους μαθητές σε θέματα επιχειρηματικότητας. Ενόψει μάλιστα έναρξης παροχής χρηματοδοτικών επιχορηγήσεων, οι μαθητές βελτίωσαν την ετοιμότητας τους στο «επιχειρείν» και προετοιμάστηκαν για επιτυχέστερη απορρόφησή των κονδυλίων αυτών.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να αντλήσετε από εδώ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουμε ιδρύσει και λειτουργούμε Γραφείο Επιχειρηματικότητας στο σχολείο μας. Σύντομα ολοκληρώνεται η δημιουργία ολιγοσέλιδου οδηγού επιχειρηματικότητας, δημόσια προσβάσιμου, με την υποστήριξη από τους επωφελούμενους καθηγητές & μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας. Ταυτόχρονα αποσκοπούμε στο να συνδέσουμε τις σπουδές και δράσεις του σχολείου μας με την αγορά εργασίας μέσω του προγράμματος μαθητείας-πρακτικής άσκησης και την αποκατάσταση γέφυρας επικοινωνίας με τα Εμπορικά – Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της πόλης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω στοχεύουμε σε ένα ανοιχτό σχολείο στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά για την βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των μαθητών μας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral