ΙΕΠ: Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων εμπειρογνωμόνων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/01/2018 - 15:06 | Author: Newsroom

Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π. Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών

Κατόπιν της με αριθ. Πρ. 1/5.1.2018 με ΑΔΑ: Ω8ΦΖΟΞΛΔ61Ο του Δ.Σ. του ΙΕΠ και συμφώνα με τη με αριθ. πρωτ. 6139/19.9.2017 με ΑΔΑ: 73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Επιτροπή για την επιλογή Εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ προσκαλεί σε συνέντευξη τους παρακάτω υποψηφίους/ες στα επιστημονικά πεδία των Αθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών του Γενικού Λυκείου στα γραφεία του ΙΕΠ, επί της οδού Τσόχα, αρ. 36, στον 9ο όροφο, Γραφείο 905, στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Πληροφορίες: Μαλτέζου Χριστίνα, Τριανταφυλλίδου Μαρία
Τηλ. επικοινωνίας: 213 13 35 121-122
e-mail: gram.proedrou@iep.edu.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral