ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών σε θέματα μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/02/2018 - 17:44 | Author: Newsroom

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του για την υποστήριξη της ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1319/23.02.2018 & ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης για την Α΄ φάση επιμόρφωσης είναι 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

H πρόσκληση σε pdf

Υποβολή αίτησης

Loading...
  • europalso

    ideascentral