ΙΕΠ: 32 εμπειρογνώμονες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/05/2018 - 15:24 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.: 5004/21.05.2018 & ΑΔΑ: Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι 05.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

[Βλ Σχετική Πρόσκληση]

Loading...


  • europalso   ideascentral