Γιατί τα νηπιακά, προνηπιακά τμήματα πρέπει να λειτουργούν μόνο στις δομές της Πρωτοβάθμιας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2017 - 20:01 | Author: Χιώτης Λάκης

Ο Σύλλογος Νηπιαγωγών και το σύνολο των νηπιαγωγών, μόνιμων και αναπληρωτών, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας  για τις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας σχετικά με την εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης ,καθώς ένα χρόνιο αίτημα της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας  τείνει προς υλοποίηση.

Από το 1976 με το Ν.309/1976 (Α΄100) και το  1985 με το Ν.1566/1985 (Α’167), η Πολιτεία έχει εντοπίζει ότι η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία είναι διετής και γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.  Με το Ν.3518/2006 (άρθρο 73 παρ.1.,όπως αντικατέστησε την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.1566/1985)η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία είναι διετής…, ενώ η φοίτηση των νηπίων που έχουν συμπληρώσει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής  την ηλικία των 5 ετών, είναι  πλέον υποχρεωτική.

Μας προκαλεί  συνεπώς εντύπωση στο υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων, ο χρονικός περιορισμός του μεγάλου ζητήματος της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε 11 έτη (από το 2006!), ενώ το θέμα υφίσταται από το 1976!

Είναι επίσης προφανές πως το υπόμνημα των βρεφονηπιοκόμων αναφέρεται σε προσχολική αγωγή, ενώ όλο το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο αφορά την Εκπαίδευση. Εκεί έγκειται και η διαφορετική θεώρηση δυο επιστημονικών κλάδων που ο μεν έχει αναφορά στην προσχολική αγωγή (φροντίδα, φύλαξη και μέριμνα για παιδιά ηλικίας 0-4 ετών) και ο δε στην προσχολική εκπαίδευση (σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών).

Η απαραίτητη λοιπόν νομοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης θα κλείσει ένα κύκλο 41 ετών μιας ανολοκλήρωτης μεταρρύθμισης, κατά τη διάρκεια του οποίου παρεμβάσεις συντεχνιακού χαρακτήρα οδηγούσαν κάθε φορά στην αναβολή της.

Μεταξύ πολλών επιχειρημάτων που μπορούμε να επικαλεστούμε για τα παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Χωρών στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΚ 2020), η Ε.Ε. έχοντας ορίσει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς άξονες για το 2020, αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι τουλάχιστον το 95% των παιδιών, από 4 ετών μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης/Δημοτικό Σχολείο, πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση.

Για τους παραπάνω λόγους τα νηπιακά  και προνηπιακά τμήματα  μπορούν και πρέπει  να λειτουργούν  μόνο στις  δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι δε ισχυρισμοί περί διάλυσης των παιδικών σταθμών από την εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης δεν ευσταθούν. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός παιδιών ηλικίας 0-4 ετών  βρίσκεται εκτός αυτών των δομών, η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία, θα ανοίξει το δρόμο ικανοποίησης περισσότερων αιτήσεων προς τους παιδικούς σταθμούς.

Συμπερασματικά λοιπόν, η , συντελεί και στη σαφή οριοθέτηση των υποχρεώσεων κάθε υπουργείου και  στον καλύτερο προγραμματισμό του έργου τους.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral