«Γιατί η Κάντανος πρέπει να παραμείνει δυσπρόσιτη»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/01/2018 - 14:16 | Author: Newsroom

Γυμνάσιο/ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ 6/θέσιο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Θέμα: «Γιατί η Κάντανος πρέπει να παραμείνει »
Οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ καθώς και του 6/θέσιου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου ΚΑΝΤΑΝΟΥ διαμαρτυρόμαστε εντόνως προς κάθε υπεύθυνο για την προτεινόμενη μοριοδότηση των σχολείων μας και πιο συγκεκριμένα για την πρόταση του Υπουργείου σύμφωνα με την οποία τα σχολεία της Καντάνου θα μοριοδοτούνται με εννέα (9) αντί δέκα (10) μορίων, που είναι και η πρόταση των οικείων ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Δεδομένου ότι κανένα από τα κριτήρια που ίσχυσαν για την προηγούμενη μοριοδότηση δεν άλλαξε στο ελάχιστο, αντιθέτως, πολλά από αυτά επιδεινώθηκαν, εκφράζουμε την έκπληξη, αλλά κυρίως τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή μας στην πρόταση αυτή.
Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΘ Αρ. Πρ. 227206/ΓΔ4/22-12-2017 με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατηγορία Δυσπρόσιτα» στην κατηγορία δυσπρόσιτα κατατάσσονται όλες οι σχολικές μονάδες που προτείνεται να μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια και ως δυσπρόσιτα καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες.
Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΘ, με τη χρήση εργαλείων λογισμικού αποτυπώθηκαν τα κριτήρια που αφορούν στον πληθυσμό της έδρας του σχολείου, την οργανικότητα της σχολικής μονάδας, την απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού, το υψόμετρο και τη νησιωτικότητα των περιοχών. Για κάθε σχολική μονάδα, που βρίσκεται εκτός πρωτεύουσας νομού, συνεκτιμήθηκαν η υψομετρική διαφορά κατά την μετάβαση από την πρωτεύουσα του νομού στο σχολείο, η ποιότητα του οδικού δικτύου μέχρι το σχολείο, οι εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης, οι ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου του σχολείου (περιοχή εργοστασίων, περιοχή λιγνιτωρυχείων, μειονοτικά σχολεία, παραμεθόριες περιοχές, τουριστικές περιοχές).
Επιγραμματικά επισημαίνουμε τα παρακάτω σε σχέση με τα βασικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία μοριοδότησης των σχολικών μονάδων, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 111/2016 (ΦΕΚ 193 Α’):
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ α) Ο πληθυσμός της έδρας της σχολικής μονάδος.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο πληθυσμός της Καντάνου βαίνει συνεχώς μειούμενος.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Τοπικό Διαμέρισμα Καντάνου (2001) 967
Τοπική Κοινότητα Κανδάνου (2011) 631

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ β) είναι δύσκολα προσβάσιμα λόγω των ιδιαίτερων συγκοινωνιακών και καιρικών συνθηκών

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κακό οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις, ομίχλη.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ γ) βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κακή ποιότητα του οδικού δικτύου μέχρι το σχολείο, το οδικό δίκτυο των εναλλακτικών διαδρομών πρόσβασης είναι χειρότερο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ δ)Απουσία μέσων μαζικής μεταφοράς.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με τα ισχύοντα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνης, καθίσταται αδύνατον να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικός τα Μ.Μ.Μ. για την προσέλευση του στο σχολείο καθώς και για την αποχώρηση του.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ε) βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα σχολεία μας βρίσκονται σε υψόμετρο 425 μέτρων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στ) είναι σε νησιωτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ζ) έχουν, συνήθως, μικρή οργανικότητα
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γυμνάσιο Καντάνου 5 οργανικές, ΕΠΑ.Λ. Καντάνου 6 οργανικές, Δημοτικό Καντάνου 4 οργανικές
Η πρόταση του ΥΠΕΘ για αναμοριοδότηση θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων. Συνακόλουθα η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Καντάνου θα επιφέρει καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων.
Οι δύσκολες συνθήκες που περιγράψαμε καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη στελέχωση των σχολείων μας με εκπαιδευτικό προσωπικό. Πολλές φορές φτάνει Δεκέμβριος για να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί στα σχολεία, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη μόρφωση των μαθητών μας. Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μη χαρακτηρισμός τους ως δυσπρόσιτα θα έχει ως συνέπεια τη μόνιμη υποστελέχωση των σχολείων, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι, σημειωτέον, στερούνται άλλων διεξόδων και επιλογών.
Το οικείο ΠΥΣΔΕ προτείνει δέκα (10) μόρια για τα σχολεία της Καντάνου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί η πρόταση αυτή των μορίων και ότι οι σχολικές μονάδες της Καντάνου θα παραμείνουν δυσπρόσιτες για τους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους οποίους αναφέραμε.
Με εκτίμηση.
Οι σύλλογοι διδασκόντων του Γυμνασίου/ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ, 6/θέσιου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral