Επιμορφωτικά Σεμινάρια ΕΚΠΑ – «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2014 - 20:56 | Author: Newsroom

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», IZ’ κύκλος με Κ.Ε.

11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Σεμινάρια:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αλλά και οι ερευνητές να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γραπτών ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 23Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των θεωριών, των τεχνικών εφαρμογής αλλά και του ελληνικού του θεσμικού πλαισίου στην αξιολόγηση διοικητικού έργου και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 27Οκτωβρίου 2014.

20 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη μαθημάτων: 29/10/2014

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 24 Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, ώστε να εμπλουτιστεί το μεθοδολογικό πλαίσιο και το προσωπικό εκπαιδευτικό στυλ των επιμορφούμενων

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 20 Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι σε θέση, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, θέματα που αφορούν στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 04 Νοεμβρίου 2014.

Τα επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνονται στο σύνολο τους σε:

  • Εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

  • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

  • Κάθε ενδιαφερόμενο.

Loading...


  • europalso   ideascentral