Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/06/2018 - 15:25 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 5582/330/09.06.2018 Aπόφαση του Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ :6ΥΓΗ46ΨΖΣΠ-ΛΦΣ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», για μία (1) θέση για τη διοικητική και μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο από τις 10.00 έως 13.00 ή μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00.

Μετά την κατάθεση ή την αποστολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα 213 131 4554 και 213 131 4555 για να ενημερώνονται για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral