ΕΠΑΛ: Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2016 - 20:55 | Author: Newsroom

ΕΠΑ.Λ.: Πρόταση τροποποίησης Υ.Α. με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»

Πρόταση για τροποποίηση της παραγράφου Ε του άρθρου 1 της με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) υπουργικής απόφασης.

Κύριε Υπουργέ,

Η με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄2434) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης (.)» στην παράγραφο Ε του άρθρου 1 αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β’ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της Γ’ τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου τομέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού με βάση:…………»

Ενώ ο σκοπός της διάταξης είναι ορθός, στην εφαρμογή της θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες, λόγω του ότι οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διασκορπισμένες και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις η μία από την άλλη. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου Ε του άρθρου 1, ώστε η φράση «στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» να αντικατασταθεί από τη φράση «σε έναν Καλλικρατικό Δήμο».

Με την παραπάνω τροποποίηση δεν θα λυθεί πλήρως το θέμα, όμως, θα περιοριστεί και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν θα γίνουν μετακινήσεις μαθητών πολλών χιλιομέτρων για να φοιτήσουν σε ίδιο Τομέα της Β΄ Τάξης ή σε ίδια Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τομέας ή Ειδικότητα δεν θα διαλυθεί και οι μαθητές θα φοιτήσουν στο σχολείο τους και μάλιστα εκεί που επιθυμούν.

Ενδεικτικά, θα σας παραθέσω μία τέτοια περίπτωση, για να καταλάβετε τι προβλήματα επιλύει η προτεινόμενη τροποποίηση:

Στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β΄ τάξη έχουν μόνο το1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών και το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Βάρης, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 42 km. Καθένα από τα ΕΠΑ.Λ. αυτά, προκειμένου να λειτουργήσουν τον συγκεκριμένο τομέα, θα έπρεπε να έχει το λιγότερο 13 μαθητές, γιατί και οι δύο σχολικές μονάδες κατατάσσονται στην κατηγορία από Α’ έως και Γ΄ βάσει της πιο πάνω Υ.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση, ή θα έκλειναν και οι δύο τομείς ή οι μαθητές του ενός σχολείου θα έπρεπε να μετακινηθούν στο άλλο, κάτι πρακτικά αδύνατον λόγω της μεγάλης απόστασης που τα χωρίζει. Αν το ένα ή και τα δύο πιο πάνω σχολεία είχαν 10, 11 ή και 12 μαθητές, με την προτεινόμενη τροποποίηση θα μπορούσαν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα προς όφελος των μαθητών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση:

«Η παράγραφος Ε του άρθρου 1 της με αριθμό Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Ε. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β’ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της Γ’ τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου τομέα ή ειδικότητας σε έναν Καλλικρατικό Δήμο, είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού με βάση:…»

Εν κατακλείδι, η προτεινόμενη τροποποίηση χρήζει της ιδιαίτερης προσοχής σας, διότι κατά τη γνώμη μου αποτελεί ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ., τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η τροποποίηση επείγει γιατί σε λίγες μέρες αρχίζει το νέο σχολικό έτος.

Αποστολόπουλος Δημήτριος Εκπαιδευτικός

Loading...
  • europalso

    ideascentral