ΕΠΑΛ: Αριθμός μαθητών ανα τομέα και ειδικότητα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/08/2016 - 15:46 | Author: Newsroom

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ – ΦΕΚ 2434_2016 – ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

ΦΕΚ 2434/τα.Β/05-08-2016

Αριθμ. Φ12/127076/Δ4

Για το Παράρτημα της Ενώσεως Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Ν. Θεσσαλονίκης ( http://www.ete.gr/ )

Γιάννης Φελέκης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.04

Περίπτωση Α

Περίπτωση Β

Περίπτωση Γ

Σχολικές μονάδες κατηγοριών Α’ έως και Γ

Σχολικές μονάδες κατηγοριών Δ’ έως και Ζ’

Σχολικές μονάδες κατηγοριών Η’- IB’

Τμήμα Γενικής Παιδείας Α’ τάξης

>= 15 μαθητές

>= 12 μαθητές

>= 10 μαθητές

Τμήμα Τομέα Β’ τάξης

>= 13 μαθητές

>= 10 μαθητές

>= 8 μαθητές

Τμήμα Ειδικότητας Γ’ τάξης (και Δ’ εσπερινών)

>= 10 μαθητές

>= 8 μαθητές

>= 6 μαθητές

Απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

δείτε τα μόρια των σχολείων

http://malliaros.bplaced.net/deyterobathmia.php

Ειδικές Διατάξεις

1. Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η’-ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα του Τομέα/Ειδικότητας σε Α’, Β’ ή Γ’ ανάθεση και υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή. ( άρθρο 1, παρ. Δ)

2. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β’ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της Γ’ τάξης , το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου τομέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού με βάση: 1. τα κατώτατα όρια της περίπτωσης Β για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’ έως και Γ’ (περίπτωση Α). 2. τα κατώτατα όρια της περίπτωσης Γ για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’ έως και Ζ’ (περίπτωση Β). Η έγκριση λειτουργίας του τμήματος αυτού γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral