Ενημέρωση για την πληρωμή μισθοδοσίας Σχολικών Καθαριστριών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2016 - 16:19 | Author: Newsroom

Ενημέρωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών

Ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκίνησε σήμερα την καταβολή των αντίστοιχων κονδυλίων προς το σύνολο των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 7η/7/2016.

Ως εκ τούτου για το διδακτικό έτος 2015-2016 διεκπεραιώνεται το σύνολο των οφειλών προς τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ίστριες ή συνεργεία καθαρισμού, στις μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας με οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την με υπ’αριθμ. Κ1/145092/16-09-2015 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2052 Τεύχος Β΄) στην οποία το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίσθηκε συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.

Loading...
  • europalso

    ideascentral