Εναπομείναντα λειοτυργικά Κενά ΠΥΣΠΕ Λασιθίου του αιρετού Αλεξάκη Αλέξανδρου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2016 - 17:03 | Author: Newsroom

Ενημερωτικό Κενών ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Σητεία 25-8-16

Αλεξάκης Αλέξανδρος

Προς :

– Διεύθυνση Π.Ε.Ν. Λασιθίου

Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου

– Όλους τους συναδέλφους μου

-ΜΜΕ – ΜΜΕ

Θέμα: «Εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λασιθίου»

Να τονίσω ότι έχω ζητήσει να δίνονται κενά ειδικοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες ανεξαρτήτου οργανικότητας και να συμπληρώνουν οι συνάδελφοι. Έχω ζητήσει να τηρείται η διαδικασία συμπλήρωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αιτήσεις εκπαιδευτικών.

Από την πρώτη στιγμή τάχθηκα κατά της κατάργησης λειτουργικών θέσεων ολοημέρου όπως προκύπτει με το νέο τύπο σχολείου και έχω ζητήσει να καλυφθούν όλα τα κενά ολοήμερων στα ολιγοθέσια σχολεία.

Περιμένουμε να στελεχωθούν όλα τα τμήματα ολοήμερων στα ολιγοθέσια σχολεία και το λειτουργικό κενό του Κάτω Χωριού που θα έπρεπε να λειτουργεί ως 4/θ Δημοτικό Σχολείο με 44 μαθητές.

Ζητούμε όλοι οι μαθητές των σχολείων μας να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση.

Α΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

2

1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

3

2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

5

4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

6

5ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

7

9/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

8

6/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

9

2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ

Δ

1

10

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

11

1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

12

2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

13

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

14

1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

15

2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

16

3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

17

4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

18

5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

19

4/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ

Ε

20

6/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

21

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

22

4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

23

2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Ζ

1

24

1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ

Η

1

25

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

2

26

6/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ

Δ

27

1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

28

4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

29

2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

30

3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

31

6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

32

2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Η

1

33

4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

Β

34

4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

35

3/Θ ΔΗΜ. ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

1

36

3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ

Γ

1

37

6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

38

2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ

Ζ

1

39

7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

9

Β΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

2

1ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

3

3ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

4ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

5

5ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

6

6ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

7

2/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

8

2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

9

2/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

10

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

11

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

12

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

13

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

14

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

15

3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

16

4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

17

5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

18

6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

19

7ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

20

2/Θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

21

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ

Δ

22

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

23

1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

24

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

25

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ

Η

26

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

27

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

28

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ

Ζ

29

2/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

30

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

31

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

32

3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

33

4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

34

5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

35

6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

36

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ

Γ

37

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠ/ΓΩΝ

0

Γ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Φ. ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΕΝΑ

1

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

6

1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

11

3ο 12/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

12

4/Θ ΔΗΜ ΣΧ ΣΦΑΚΑΣ

1

13

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

14

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

1

15

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

16

3Ο ΔΗΜ ΣΧ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

17

ΣΥΝΟΛΟ

8

Δ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΕΝΑ

1

1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

2

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

3

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ

1

4

2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

5

4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

6

5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

7

7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

1

8

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

Ε΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΕΝΑ

1

1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

2

2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

3

3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

4

4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

5

2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

6

1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

6

2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

8

3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

9

4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

10

7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

1

13

4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

13

ΣΤ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΜΕΑΕ

Α/Α

ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

3/θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

Τ.Ε. 1ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

3

Τ.Ε. 2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

Τ.Ε. 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

5

Τ.Ε 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

6

Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

7

Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

8

Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

9

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

1

10

Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

11

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

12

Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

13

Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

14

Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

15

Τ.Ε. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

16

2/Θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

17

3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

2

18

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

19

Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

20

Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

7

Α/Α

ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

3

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

5

Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

6

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

7

Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

8

Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

5

Ζ Κενά Μουσικής

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ

3

9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας

1

4

1ο 6/Θ Δημ. Σχολ. Νεάπολη

1

5

1ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας

1

6

3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας

1

7

4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας

1

8

5ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας

1

9

1ο 6/θ Δημ. Σχολ. Σητείας

1

Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Μουσικής

7

Η. Κενά Παράλληλης στήριξης

44

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Loading...
  • europalso

    ideascentral