Εξι μέτρα για το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τους Θεσμούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/05/2017 - 20:34 | Author: Newsroom

Μέχρι το Νοέμβριο 2017 θα πρέπει η χώρα μας να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του όσον αφορά τον αριθμό μαθητών ανά τάξη και τις ώρες των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η συμφωνία με τους Θεσμούς.

Αυτά θα εφαρμοστούν το 2018-2019. Επίσης δεσπόζουσα θέση έχει και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς αναφέρεται στο κείμενο ότι οι αρχές θα υιοθετήσουν στρατηγική για την εισαγωγική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση /κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά και στις νομοθετικές κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει το . Συγκεκριμένα οι αρχές:
i. Θα προετοιμάσουν μια αναλυτική έκθεση για τις ανάγκες σε πόρους για τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια.
ii. Θα υιοθετήσουν στρατηγική για την εισαγωγική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση /κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
iii. Θα ψηφίσουν νόμο για την αναβάθμιση των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση.
iv. Περάσουν νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση και τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.
v. Θα περάσουν νόμο για την αναβάθμιση των δύο τελευταίων ετών του Λυκείου και τον ανασχεδιασμό των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια, με έναρξη εφαρμογής το 2019-2020.

vi. Θα περάσουν νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

Loading...
  • europalso

    ideascentral