Εκπαιδευτικές Άδειες 2017 2018 – Εγκύκλιος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/06/2017 - 15:00 | Author: Newsroom

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Εγκύκλιος 99262/E2/14-6-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΧΗ4653ΠΣ-ΞΜ8) του Υπουργείου Παιδείας – Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

Α. Στους εκπαιδευτικούς – υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. Β. Στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ως υπεράριθμοι- άμισθοι για απόκτηση ειδικότητας Γ. Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών Δ. Δικαιολογητικά χορήγησης-ανανέωσης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. Ε. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για απόκτηση ειδικότητας ΣΤ. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών Χορηγούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral