Δημοτικά: Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/05/2018 - 16:56 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

για τη λειτουργία του – Η απόφαση – Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/A/30-9-1985)περί «Δομή και λειτουργία της και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το εδάφιο ιγ) της παρ. 16 του κεφ. Α του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8- 2017) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 ( ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) περί «…Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/ 5-11-2016) με θέμα » Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral