Δημόσια Διαβούλευση για σχέδιο προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ΤΠΕ σε σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/10/2016 - 13:38 | Author: Newsroom

20-10-16 Δημόσια Διαβούλευση για σχέδιο προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ΤΠΕ σε σχολεία

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (MIS 5001325) του Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4/11/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

21 10 16 espa1

Loading...
  • europalso

    ideascentral