Δημιουργική εργασία και φάκελος επιδόσεων για την αξιολόγηση μαθητων λυκείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/05/2016 - 18:36 | Author: Newsroom

Καθιερώνονται η δημιουργική εργασία και ο φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων μαθητών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα , από την ερχόμενη σχολική χρονιά για την αξιόλογηση των μαθητών των γενικών λυκείων θα συμπεριληφθουν δύο σημαντικές καινοτομίες.

– Η υποχρέωση στην Α’ και Β’ Λυκείου μιας δημιουργικής εργασίας σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα και:

– Η καθιέρωση του «φακέλου επιδόσεων και δραστηριοτήτων μαθητών» ο οποίος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και έγκειται στην ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή της τάξης. Η δημιουργία όμως τέτοιου φακέλου υποχρεώνει τους διδάσκοντες του τμήματος να συνεκτιμήσουν το περιεχόμενό του στην αξιολόγηση των μαθητών.

Σε ότι αφορά το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τις δυο καινοτομίες, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Η εισαγωγή της δημιουργικής εργασίας είναι διαφορετική από την Ερευνητική Εργασία που αποτελεί αυτοτελές μάθημα και προβλέπονται:

Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών.

Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ομαδικές ή ατομικές και να έχουν τη μορφή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις.

Μια τουλάχιστον δημιουργική εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα (άρα στην πραγματικότητα εκτός της Φυσικής Αγωγής) της επιλογής του μαθητή είναι υποχρεωτική στην Α’ και Β’ τάξη. Η εκπόνηση δημιουργικών εργασιών στην Γ τάξη είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική δημιουργική εργασία βαθμολογείται από το οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται.

Αν μια δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται έπειτα από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή.

Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μίας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα.

Επίσης κατά το ίδιο ρεπορτάζ, στην αρχή του σχολικού έτους θα διεξάγονται διαγνωστικές δοκιμασίες για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου σε συνολικά οκτώ μαθήματα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες). Με αυτές θα προσδιορίζεται το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσαρμόζουν αναλόγως τη διδασκαλία των μαθημάτω

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral