Διευκρίνιση για τις αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/05/2018 - 11:16 | Author: Newsroom

Στην αριθ. 61729/Ε4/19-04-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: « Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.» και συγκεκριμένα στη σελ. 5 αναφέρεται ότι οι αιτήσεις των αποστέλλονται από τις ΔΠΕ, τις ΔΔΕ και τα ΚΕΔΔΥ «Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης προκειμένου να συνταχθεί η κατά περίπτωση σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Βασίλης Βούγιας

Καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη του Ν.4473/2017 που προέβλεψε τις εν λόγω αποσπάσεις είναι πρόσφατη και δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά όλο το απαραίτητο πλαίσιο και με δεδομένο ότι τα αρμόδια για αυτήν την κατηγορία προσωπικού περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι τα ΠΥΣΕΕΠ σας διευκρινίζουμε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις για τις εν λόγω αποσπάσεις θα είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να διαβιβάσετε τις αιτήσεις που θα σας αποσταλούν από τις ΔΠΕ, ΔΔΕ και στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι διευκρινήσεις εστάλησαν από το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας με κοινοποίηση στις Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral