Διευκρίνιση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/05/2018 - 17:36 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Διευκρινιστική Οδηγία για τη με αρ. πρωτ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ) περί υλοποίησης προς τους Ξένων Γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204 Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 74075/09-05-2018 έγγραφο

 

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4747/08-05-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ) αφορά και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ελλείψει Σχολικού Συμβούλου Ιταλικής Γλώσσας, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν από τον Εμπειρογνώμονα/Επιμορφωτή Ιταλικής Γλώσσας, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνιο Βεντούρη, ο οποίος επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό με την υπ’ αρ. 53/20-12- 2017 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 8753/21-12-2017, ΑΔΑ: 6ΛΧΞΟΞΛΔ-8Γ3).

 

Με βάση τα παραπάνω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς Ιταλικής Γλώσσας, απαλλάσσοντάς τους από τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών .

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral