Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/11/2017 - 16:48 | Author: Newsroom

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων και τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία ΣΧΕΤ.:

α) Η αριθμ. 190077/Ε1/6-11-2017 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18» β) Η αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018» γ) Η αριθμ. 196464/Ε2/14-11-2017 «Διευκρίνιση επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017- 2018» δ) Το αριθμ. 201238/Ε1/20-11-2017 έγγραφο «Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης και τοποθέτησης έτους 2017-2018 των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία (Π.Π.Σ.) και των οποίων η θητεία λήγει μέχρι και 31-8-2018, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης της βαθμίδας τους που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ. και ως εκ τούτου δύνανται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή του Π.Π.Σ.. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε Π.Π.Σ. άλλης βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης στην αντίστοιχη περιοχή της βαθμίδας τους. Για παράδειγμα, εάν εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών τοποθετήθηκε σε Πειραματικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Α’ Θεσσαλονίκης, θεωρείται ότι ανήκει στην περιοχή μετάθεσης Α’ Θεσσαλονίκης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την οποία και δύναται να υποβάλει αίτηση τοποθέτησης.

Για άλλες περιοχές μετάθεσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή της βαθμίδας τους συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία ανήκαν πριν την τοποθέτησή τους σε Π.Π.Σ..

2. Όσοι έγχαρτοι υπηρεσιακοί φάκελοι δεν έχουν μεταφερθεί, σύμφωνα με τις από 14-12015 οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που βρίσκονται χωροταξικά τα Π.Π.Σ. που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει άμεσα να μεταφερθούν με courier, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των αιτήσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο ηλεκτρονικός φάκελος στο e-Datacenter είναι χρεωμένος σε διαφορετική Διεύθυνση από εκείνη που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ., τότε άμεσα η Διεύθυνση αυτή θα πρέπει να χρεώσει τον ηλεκτρονικό φάκελο στη Διεύθυνση που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν σε Π.Π.Σ. άλλης βαθμίδας τόσο ο έγχαρτος όσο και ο ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να μεταφερθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της βαθμίδας τους, που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ..
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Π.Σ. και έχουν ήδη οριστικοποιήσει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή με μοναδική επιλογή την περιοχή που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ. οφείλουν να ανακαλέσουν την αίτηση αυτή. Στην περίπτωση που έχουν περισσότερες επιλογές θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα αφαίρεσης της συγκεκριμένης επιλογής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
4. Ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της βαθμίδας που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η χρέωση του ηλεκτρονικού φακέλου στο e-Datacenter γίνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή ο ηλεκτρονικός φάκελος του εκπαιδευτικού, από τη «Διαχείριση , αφού διαγραφεί η τρέχουσα διεύθυνση και επιλεγεί η σωστή. Για τη διευκόλυνση στην αναζήτηση, μπορεί να εισαχθεί στο πεδίο «Θέση προσωπικού φακέλου» κάποιο τμήμα της λέξης προς αναζήτηση και μετά το %, π.χ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ%, και μετά να επιλεγεί η αναζήτηση (κουτάκι με 3 τελείες δεξιά). Αφού επιλεγεί η σωστή Διεύθυνση από τη λίστα, θα πρέπει να πατηθεί και η «Αποθήκευση» πάνω αριστερά στην καρτέλα.
Στη συμπλήρωση της οργανικής θέσης στο e-Datacenter στην καρτέλα «Υπηρεσιακά» των βασικών στοιχείων του εκπαιδευτικού θα αναγράφεται το λεκτικό της Διεύθυνσης της βαθμίδας που υπηρετεί (π.χ. για εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β’) και όχι το Π.Π.Σ.. Οι υπηρετήσεις που αφορούν στην πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ. των εν λόγω εκπαιδευτικών καταχωρίζονται από 1/9 έως και 31/8.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γεν. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. 4. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε./Τμήμα Γ΄ 5. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε./Τμήμα Γ΄ 6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8. Γ.Ε.Π.Ο. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού A/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral