Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης νέων ειδικοτήτων αποφοίτων ΙΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/01/2018 - 19:37 | Author: Newsroom

Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού καθυστερούσε να προχωρήσει στη διενέργεια εξετάσεων
πιστοποίησης για νέες ειδικότητες επειδή δεν είχε συνταχθεί Οδηγός Σπουδών για πολλές νέες ειδικότητες που προβλέφθηκαν κατά το έτος 2014.

Στη σύνταξη του Οδηγού όφειλε να έχει προβεί η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου
Μάθησης όταν θεσπίστηκαν οι νέες αυτές ειδικότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στους απόφοιτους των να συµµετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αµέσως
µετά το πέρας των σπουδών τους και να αποκτούν τίτλους αποδεκτούς στην αγορά
εργασίας.

Αντιθέτως, η Γενική Γραµµατεία µε την τριετή αυτή καθυστέρηση δηµιούργησε
προσκόµµατα στους αποφοίτους για ένταξη στην αγορά εργασίας και µάλιστα σε
εποχή µε αυξηµένα ποσοστά ανεργίας, ειδικά στους νέους. Ο Συνήγορος επισήµανε
το πρόβληµα στον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος ασκεί εποπτεία στους ανωτέρω
φορείς.

Με την παρέµβαση του Συνηγόρου, ολοκληρώθηκε η σύνταξη Οδηγού Σπουδών
Νέων Ειδικοτήτων από τη Γενική Γραµµατεία τον Ιούλιο του 2017 και οι εξετάσεις
πραγµατοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης τον Οκτώβριο του
2017.

Loading...
  • europalso

    ideascentral