Διδακτική η ώρα σίτισης στα Δημοτικά Σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/05/2017 - 14:52 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 03/05/2017 - 17:59

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων και του Ολοήμερου Προγράμματος 2017-18, η ώρα του − χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα

β) αναλαμβάνουν την εποπτεία – επιτήρηση της σίτισης και ταυτόχρονα διδάσκουν -συμπληρώνουν το διδακτικό́ ωράριό́ τους την 2η διδακτική́ ώρα (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.

Σημειώνεται, επίσης ότι τα αναλυτικά στοιχεία εγγράφων για το σχολικό έτος 2017-18 των καταχωρούνται, με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊστάμενων τους, στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού́ έτους 2017-2018 σε αυτό (από 16 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου).

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Ολοήμερου 2017 2018

Loading...
  • europalso

    ideascentral