Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών ΠΕ60

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/01/2018 - 21:01 | Author: Newsroom

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών « Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών ΠΕ60.»  Εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ορισμένα πολύ σημαντικά στοιχεία.

Μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ που θα απορροφηθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συγκαταλέγεται και το τμήμα Προσχολικής Αγωγής, οι απόφοιτοι του οποίου ανήκουν στον κλάδο Βρεφονηπιοκόμων. Ως γνωστόν, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βρεφονηπιοκόμων αφορούν την εργασία αποκλειστικά σε Ιδιωτικούς ή Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς και ουδεμία σχέση έχουν με την εργασία στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία υπάγονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ήτοι στο Υπουργείο Παιδείας. Με άλλα λόγια, ο κλάδος των Βρεφονηπιοκόμων προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας, φύλαξης, μέριμνας και αγωγής εντός των Παιδικών Σταθμών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι εκπαίδευσης.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην υπαγωγή του τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο τμήμα Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και την ένταξή τους στο 1ο επιστημονικό πεδίο που αφορά στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ253/142542/Α5 ΦΕΚ 2995/τ.Β/31-8-2017. Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια των συζητήσεων και των προτάσεων που κατατέθηκαν σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι Πρυτανικές Αρχές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά τάχθηκαν υπέρ της συγχώνευσης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ (Βρεφονηπιοκόμοι) με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, αναγνωρίζοντας έτσι τη συνάφεια των αντίστοιχων αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών.
Δεδομένου ότι τα πτυχία του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΤΕΑΠΗ (Τμήμα Εκπαίδευσης Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας) του ΕΚΠΑ θα είναι ταυτόσημα, εφόσον και τα δύο τμήματα κατατάσσονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες), θεωρούμε απαραίτητη τη μετονομασία του τμήματος Προσχολικής Αγωγής σε «ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», όπου θα αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, το φάσμα των ηλικιών (0-4), στο οποίο απευθύνονται οι σπουδές και το επαγγελματικό πλαίσιο εργασίας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η πιθανή σύγχυση των υποψήφιων φοιτητών, ως προς τη δήλωση της Σχολής που επιθυμούν να φοιτήσουν και θα είναι διακριτά τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τους τίτλους σπουδών των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων.
Υπενθυμίζουμε τις αποφάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Αθηνών και Ιωαννίνων, καθώς και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., όπου, πέρα από την αρνητική τοποθέτηση σχετικά με την ενοποίηση των ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων με τις Πανεπιστημιακές Παιδαγωγικές Σχολές, επισημαίνεται η ανάγκη του καθορισμού και της διασφάλισης των διακριτών επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τους βασικούς τίτλους σπουδών κάθε τμήματος.
Ως εκ τούτου, ζητάμε τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών – ΠΕ60, με τον διαχωρισμό του επαγγελματικού πεδίου και των ηλικιακών ομάδων που απευθύνονται οι σπουδές του κάθε τμήματος, ώστε να αποφευχθεί η μελλοντική διεκδίκηση του ίδιου εργασιακού χώρου και των ίδιων επαγγελματικών δυνατοτήτων από τους απόφοιτους των δύο τμημάτων, μέσω της παρακολούθησης, ενδεχομένως, ενός προγράμματος εξομοίωσης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral