Διαγραφές-αποδεσμεύσεις από το πληροφοριακό σύστημα myschool

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/11/2017 - 16:52 | Author: Newsroom

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διαγραφών- αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα , σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι με αρ. πρωτ. Φ.6/ΕΑ/149654/Δ1/11-09-2017 και Φ.6/ΕΑ/161462/Δ1/27-09-2017 εγκύκλιοι με θέμα:

«Διαδικασία διαγραφών -αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool». Ως εκ τούτου σας επισημαίνουμε ότι πέραν των προθεσμιών που προβλέπονταν στις ανωτέρω εγκυκλίους (από 12-09-17 έως 13-09-17 και από 28-09-17 έως 29-09-17), ουδεμία εγγραφή μπορεί να διαγραφεί. Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ακολουθεί το έγγραφο:

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral