Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ή εγγράφων προς γνωμοδότηση ή ενημέρωση του ΙΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/08/2018 - 12:11 | Author: Newsroom

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα

του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επειδή κατά καιρούς το Ι.Ε.Π. είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή, εν τέλει από μεμονωμένους πολίτες, προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και θα διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση.

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της προαναφερόμενης διαδικασίας έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο θέματα του Ι.Ε.Π., όπως π.χ. η χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral