Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για τα Θρησκευτικά (20.09.2016)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/09/2016 - 16:27 | Author: Newsroom

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά και τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Από το σχολικό έτος 2016-17, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκου Φίλη,
εφαρμόζονται τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και σε όλους τους τύπους σχολείων (Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια).

Τα Προγράμματα, τα ΦΕΚ των οποίων θα έλθουν στα σχολεία εντός των προσεχών ημερών, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.:
Στη διαδικτυακή διεύθυνση του Ι.Ε.Π., εκτός από το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, έχουν επίσης αναρτηθεί ο Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου. Αναλυτικότερα, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ έχουν αναρτηθεί τα εξής:
1. Νέα Προγράμματα Σπουδών και Οδηγοί εκπαιδευτικού
Τα κύρια περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών, όπως δημοσιεύθηκαν στα σχετικά ΦΕΚ, αποστέλλονται από το ΥΠΠΕΘ στις σχολικές μονάδες. Η πλήρης έκδοσή τους, η οποία περιλαμβάνει, επιπλέον, εισαγωγικές επισημάνσεις, ερμηνευτικά και επικουρικά στοιχεία, είναι επίσης αναρτημένη στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. Τα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται αποκλειστικά προς τον εκπαιδευτικό για καθοδήγηση και υποστήριξη στο έργο του, δεν είναι διδακτικά βιβλία. Στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. είναι αναρτημένη η τελευταία έκδοση των Οδηγών Εκπαιδευτικού. Οι προγενέστερες εκδόσεις έχουν αναθεωρηθεί. Οι Οδηγοί Εκπαιδευτικού αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη διδακτική πράξη. Εκεί περιγράφεται η διδακτική διαδικασία βήμα προς βήμα και εξηγούνται οι διδακτικές δραστηριότητες. Για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο, είναι βοηθητική η χρήση και του Οδηγού Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου.
2. Νέα προτεινόμενα διδακτικά υλικά
Τα παλιά σχολικά βιβλία που έχουν διανεμηθεί στους μαθητές, θα αξιοποιούνται επικουρικά, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, εφόσον υπάρχει σε αυτά διδακτικό υλικό για το μάθημα, σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών.
Μέχρι την έκδοση νέων διδακτικών βιβλίων, για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, σε συνεργασία με ομάδες εκπαιδευτικών, συγκέντρωσαν διδακτικό υλικό για τον μαθητή, δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζεται για την πρώτη εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς επίσης επιπλέον πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό. Το υλικό έχει ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει γραπτά κείμενα, εικόνες, πολυμεσικά κείμενα κ.ά. Είναι προτεινόμενο και ενδεικτικό, ενώ η συλλογή, επεξεργασία και ο εμπλουτισμός του θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3. Ιστότοπος υποστήριξης της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων στα Θρησκευτικά
Από το ΙΕΠ λειτουργεί νέος δυναμικός/διαδραστικός ιστότοπος (στη διεύθυνση: http://iep.edu.gr/index.php/el/) όπου ο εκπαιδευτικός εκτός από τα παραπάνω, θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με την αξιοποίηση νέου υποστηρικτικού υλικού, με νέα Σχέδια Διδασκαλίας, καθώς και με ανακοινώσεις και ειδήσεις για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων. Επίσης, θα υπάρχει φόρμα επικοινωνίας με την Επιστημονική Ομάδα Έργου για την επιμόρφωση και υποστήριξη της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών κ.ά. Ο νέος αυτός ιστότοπος θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό, το οποίο μπορούν να προτείνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή.

Αθήνα, 20-09-2016

Loading...
  • europalso

    ideascentral