Αρχίζουν εγγραφές στο asep.gr για ανώτερες θέσεις στη δημόσια διοίκηση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/07/2016 - 22:39 | Author: Newsroom

«Άνοιξε» στο ΑΣΕΠ το ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών…Αρχίζουν εγγραφές για ανώτερες θέσεις στη δημόσια διοίκηση

Τέθηκε σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το .

Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε την Παρασκευή και πλέον από εδώ και πέρα μπορούν να εγγραφούν σε αυτό όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή «άνοιξε» και αναμένεται να σπεύσουν για εγγραφή χιλιάδες προσοντούχοι:
* Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α’, οι οποίοι είναι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης επί τριετία ή προϊστάμενοι διεύθυνσης επί δεκαετία.
* Καθηγητές πανεπιστημίων / ΤΕΙ στην Ελλάδα ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
* Επιστημονικό προσωπικό των ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.
* Απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας / Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α).
Η «δεξαμενή»
Αξίζει να επισημανθεί ότι τον περασμένο Μάιο σε μια πρώτη εκτίμηση-απογραφή προσοντούχων από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπολογίσθηκε ότι οι εν δυνάμει διεκδικητές υψηλά ιστάμενων θέσεων θα αντληθούν από μια «δεξαμενή» 104.015 τακτικών πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) και 10.169 καθηγητών ή ερευνητών ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Από αυτούς το υψηλότερο επίπεδο ως προς το εκπαιδευτικό τους προφίλ έχουν 33.481δημόσιοι υπάλληλοι (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου είναι 19.221, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 11.926 και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2.334).
Όσοι εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούν να διεκδικήσουν τις ανώτατες θέσεις σε υπουργεία και οργανισμούς του δημοσίου τομέα.
Ηλεκτρονική αίτηση
Η αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει προηγουμένως να καταχωρίσουν τα προσόντα / ιδιότητές τους στις ειδικές καρτέλες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα του «Μητρώου».
Η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στα προσόντα, στις ιδιότητες ή στα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, βίντεο και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.
Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του.
Όπως τονίζει το ΑΣΕΠ, «οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων προέλευσης των υποψηφίων υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το ΑΣΕΠ για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους».
Οι υπηρεσίες αυτές καλούνται εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εκάστοτε αίτησης εγγραφής στο Μητρώο να προβαίνουν σε επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων που διαλαμβάνονται στην αίτηση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319125, 137, 141, 172 και 132, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00).
tovima.gr Μπίτσικα Παναγιώτα

Loading...
  • europalso

    ideascentral