Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το έτος 2017-18

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2017 - 12:52 | Author: Newsroom

« εκπαιδευτικών και εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική  Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2017-2018»

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του αρ.31 παρ. 1,2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του αρ.6 παρ.6 του Ν. 2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του αρ.31 του Ν.1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 69Α’), σε συνδυασμό με το αρ.8 του Ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 11 του Ν.3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 240Α’).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,    Ανάπτυξης    και    Τουρισμού    και    του    Υπουργείου

 1. Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,

 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 2. Την αρ. 91568/E2/1-6-2017 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017- 2018»και την αρ.πρωτ. 109525/Γ1/29-06-2017 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07), Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018».
 3. Το ΔΦ8/σχ.546/2182/26-06-2017 έγγραφο της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. με θέμα « Διαβιβαστικό εισήγησης Γ.Α.Κ. για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2017-2018» καθώς και το από 01-08-2017 ηλεμήνυμα της Διευθύντριας της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. με το οποίο διαβιβάστηκε επικαιροποιημένο excel με την εισήγηση της για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το έτος 2017-2018, ελλείψει της Εφορείας των Γ.Α.Κ..
 4. Τα ΔΦ.6/σχ.595/2348/07-07-2017 και ΔΦ.6/σχ.602/2422/12-07-2017 έγγραφα της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. με θέμα

« Αποσπάσεις Πληροφορικών στα Γ.Α.Κ.».

 1. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 2. Την από 03-08-2017 βεβαίωση του Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την οποία το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά την 7η/2017 συνεδρίασή του στις 19-07-2017 γνωμοδότησε υπέρ της αναβολής του εν λόγω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1 210847 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ19 Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΚΡΗΤΗΣ
 

2

 

227945

 

ΚΟΚΚΑΣ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ11

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ

3 204834 ΡΙΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.07 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 615971 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΠΕ11 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΡΑΜΑΣ
5 186037 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ05 Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ Γ.Α.Κ.- Ν. ΕΒΡΟΥ
6 228094 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ11 Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
7 209219 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

8 702953 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9 229869 ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ12.02 Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Α.Κ.- Ν. ΞΑΝΘΗΣ
10 605835 ΜΠΑΤΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
11 156373 ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

12

 

212549

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΤΣΑΜΠΙΚΑ  

ΔΑΜΙΑΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Γ.Α.Κ.- Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

13 225229 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Α.Κ.- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 703145 ΚΟΡΜΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
15 600134 ΤΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 169731 ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
17 205403 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ
 

18

 

223225

 

ΤΣΑΠΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΠΕ03

Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ

19 587281 ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ
20 178923 ΔΟΥΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ
 

21

 

703324

 

ΚΑΛΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ70

 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
22 600059 ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ
 

23

 

153716

ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΚΟΥΜΠΗ  

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ01

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ

 

24

 

702685

 

ΜΠΛΑΝΑ

 

ΑΝΝΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ18.28

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

25

 

578946

 

ΛΩΛΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ70

 

Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

26

 

703496

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

27

 

609882

 

ΚΟΚΚΟΤΗ

 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

 

ΒΛΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

28

 

167685

 

ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ02

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

29

 

703611

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ- ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ  

ΜΥΡΤΩ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ02

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

30

 

156473

 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

 

ΥΠΑΚΟΗ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ02

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

31

 

229515

 

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΠΕ20

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

32

 

188221

 

ΦΑΡΙΛΕΚΑΣ

 

ΓΑΒΡΙΗΛ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ19

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
 

33

 

200494

 

ΣΩΚΑΡΗΣ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΠΕ20

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο κ. Υπουργού (1)
 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα (1)
 3. Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού (1)
 4. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Γ΄(2)
 5. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1)
 6. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1)
 7. Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (1)

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

1.Οι αναφερόμενοι στην απόφαση εκπαιδευτικοί δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 1. ΟΛΑ ΤΑ Γ.Α.Κ. (Κ.Υ.& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(με την παράκληση να ενημερώσουν τα σχολεία και τους αναφερόμενους στην απόφαση εκπαιδευτικούς)

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral