Από 2.599 – 3.413 ευρώ οι καθαροί μισθοί Διευθυντών Σχολείων στην Κύπρο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/03/2017 - 15:32 | Author: Newsroom

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Από €2599,63  έως €3413,84 κυμαίνονται οι καθαροί μισθοί² διευθυντών  δημοτικών σχολείων το 2017, ενώ την τριετία 2014 – 2016, πριν την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, οι αντίστοιχοι καθαροί μισθοί των επικεφαλής των σχολείων μαςκυμαίνονταν από  €2555,07  έως €3317,25. Η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς έχει αυξήσει τους καθαρούς μισθούς των διευθυντών από €44,56 έως€96,59.

Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι καθαροί μισθοί το 2017 είναι από €447,95 έως €702,38 χαμηλότεροι από τους  αντίστοιχους μισθούς του 2011.

Αυτό τεκμηριώνεται από την έρευνα μισθοδοσίας του 2011 που είχαμε δημοσιεύσει προ εξαετίας και έδειξε ότι  οι καθαροί μισθοί των διευθυντών το 2ο εξάμηνο του 2011 κυμαίνονταν από €3047,58 έως €4116,22.

Σημειώνουμε με έμφαση ότι διευθυντές που εργάζονται εκτός έδρας δεν δικαιούνται οδοιπορικά, ακόμα και αν το σχολείο τους είναι σε διαφορετική επαρχία από τον τόπο κατοικίας τους. Ούτε δικαιούνται οποιοδήποτε επίδομα εξόδων παραστάσεως   και φιλοξενίας για τις ποικίλες υποχρεώσεις που έχουν σχετικά με την ομαλή λειτουργία του σχολείου τους και  γίνονται  εντός ή εκτός εργάσιμου χρόνου.

Παρουσιάζουμε πιο κάτω συνοπτική περιγραφή της μισθοδοσίας διευθυντών ανά βαθμίδα στην κλίμακα Α12(ii) στην οποία ανελίσσονται:

Αρχική ΒαθμίδαΑ12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός:€3747,97, σύνολο αποκοπών: €1148,34, καθαρός μηνιαίος μισθός: €2599,63

 2η  Βαθμίδα Α12 (ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €3923,16,σύνολο αποκοπών: €1233,95, καθαρός μηνιαίος μισθός: €2689,21.Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,19, καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €90,42.

3η  ΒαθμίδαΑ12 (ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός:€4098,34,σύνολο αποκοπών: €1320,58, καθαρός μηνιαίος μισθός: €2777,76. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,18 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €88,55.

4η  Βαθμίδα Α12 (ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός:€4273,52,σύνολο αποκοπών:€1408,03,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2865,49. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,18 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €88,73.

5η  ΒαθμίδαΑ12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός:€4448,71, σύνολο αποκοπών: € 1495,47,καθαρός μηνιαίος μισθός: €2953,24. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,19 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €87,75.

6η  ΒαθμίδαΑ12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €4623,90,σύνολο αποκοπών: € 1580,40 ,καθαρός μηνιαίος μισθός: €3043,50. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,19 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €90,26.

7η  ΒαθμίδαΑ12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός:€4799,09,σύνολο αποκοπών:€1663,01,καθαρός μηνιαίος μισθός: €3136,08 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,19 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €92,58.

8η  ΒαθμίδαΑ12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €4974,28,σύνολο αποκοπών:€1745,61,καθαρός μηνιαίος μισθός: €3228,67 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,19 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €92,59.

9η Βαθμίδα Α12(ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €5149,46,σύνολο αποκοπών: €1828,20,καθαρός μηνιαίος μισθός: €3321,26. Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,18 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €92,59.

10η [κορυφαία ] Βαθμδα Α12 (ii): Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: €5324,64 σύνολο αποκοπών:€1910,80  καθαρός μηνιαίος μισθός: €3413,84 . Ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση: €175,18 καθαρή μηνιαία προσαύξηση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα: €92,58.

Σημειώσεις

  1. Η έρευνα παρουσιάζει τη μισθοδοσία διευθυντών που έχουν 1 έως 400 μήνες υπηρεσίας, συνακόλουθα εμπίπτουν στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και είναι μέλη της ΠΟΕΔ.
  2. Οι αριθμοί που παρατίθενται αναφορικά με τους καθαρούς μισθούς ισχύουν κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ο μισθός αποτελεί το μοναδικό εισόδημα του εκπαιδευτικού.

Β. Δεν έχει ασφάλεια ζωής ή δωρεές με αποδείξεις που διαφοροποιούν το φόρο εισοδήματος προς τα κάτω.

Γ. Δεν έχει συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας ούτε έχει πιστωθεί με ισάριθμες (400) συνδρομές στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών. Διευθυντές με περισσότερους από 400 μήνες υπηρεσίας στο δημόσιο έχουν χαμηλότερο καθαρό μισθό, νοουμένου ότι πληρώνουν 7,8% κοινωνικές ασφαλίσεις έναντι 3,95% των συναδέλφων τους με λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας.

3. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των μισθών, τις αποκοπές και τους κανονισμούς που ισχύουν γι’ αυτές δίνεται στο Παράρτημα, που περιλαμβάνει δύο αναλυτικούς λεπτομερείς πίνακες για την κλίμακα Α12(ii) καθώς και εκτενείς επεξηγηματικές σημειώσεις.  *ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ 2014-2017

paideia-news.com/

Loading...
  • europalso

    ideascentral