Αντισυνταγματική η μη εφαρμογή του ν.3848/2010 για διορισμούς εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/01/2019 - 22:31 | Author: Newsroom

| Το Συμβούλιο της Επικρατείας(ΣτΕ) έκρινε πως δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, πέραν του σχολικού έτους2018 – 2019,

η μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3848/2010 για διορισμό και πρόσληψη εκπαιδευτικών και η περαιτέρω εφαρμογήμεταβατικών ή προσωρινών διατάξεων

Τα παραπάνω αναφέρονται στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής –εδώ– που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Επιχειρηματολογώντας δε το ΣτΕ, αναφέρει επιπλέον πως:

"…η πέραν του ανώτατου αυτού ορίουμη εφαρμογή των παγίων διατάξεων του νόμου για τη στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσηςμεμόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα αποτελούσε πρόδηλη προσβολή της αρχής του κράτους δικαίου και θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεσημ ε την αρχή της στελέχωσης των δη μ οσίων υπηρεσιώνμεμόνιμους υπαλλήλους ,καθώς καιμε τη συνταγματική απαγόρευση της κατάχρησης σχέσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών" ( ΣτΕ 1882/2017επτα μ.,σκέψ . 12)

Βασίλης Βούγιας

Loading...


  • europalso   ideascentral