Αντιδράσεις προκαλεί έγγραφο για “Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/09/2016 - 21:55 | Author: Newsroom

Έγγραφο που έστειλε ο Δντης Δ.Ε. Ξάνθης προκαλεί αναστάτωση καθώς αναθέτει εξωδιδακτικές εργασίες στους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής και εργαστηρίων ΕΚΦΕ νομού Ξάνθης.

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών»

Σχετ. Ν. 4186/2013, Ν.4386/2016

Σε διευκρίνιση της παρ. 14 Αρθ. 66 Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016) η οποία τροποποιεί το αρθ.14 Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193τ.α) και αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, διευκρινίζουμε ότι στον σχετικό νόμο δεν αναφέρεται ότι η ανάληψη της ευθύνης του εργαστηρίου είναι και η «μοναδική» εξωδιδακτική απασχόληση του εκπαιδευτικού, αλλά αναφέρει ότι είναι «αποκλειστική εξωδιδακτική» απασχόληση δηλ αποκλείει τη συμμετοχή ή ανάληψη της εργασίας αυτής από άλλες ειδικότητες πέραν αυτών που προβλεπόταν για τους Υπευθύνους Εργαστηρίων.

Κατά συνέπεια ο σύλλογος των διδασκόντων έχει την δυνατότητα, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να αναθέσει επιπλέον εξωδιδακτικές εργασίες και στους παραπάνω εκπαιδευτικούς.

Ο Δ/ντής Δ.Ε. Ξάνθης

Γεώργιος Παπαθανασίου

Σύμφωνα με τον νόμο

Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπευθυνοι εργαστηρίων:

α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή

β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκ− παίδευση ή

γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων.

Αναγνώστης εκπαιδευτικός

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral