Ανιση μεταχείριση μεταξύ των μαθητών από την κατανομή θέσεων εκπαιδευτικών ειδικότητας.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2016 - 15:23 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής επιστήμης, η διδασκαλία είναι ο τομέας εκείνος της παιδαγωγικής διαδικασίας που αφορά τους χειρισμούς του εκπαιδευτικού για μετάδοση, για εκμάθηση γνώσεων και άσκηση δεξιοτήτων. Η δε εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να καλύπτει τρεις ισότιμους τομείς, τον τομέα της παιδαγωγικής κατάρτισης, τον τομέα των σπουδών για τα αντικείμενα διδασκαλίας και τον τομέα της πρακτικής άσκησης. Δεν γίνεται λοιπόν ο εκπαιδευτικός να προσεγγίσει και να ενισχύσει τις γνώσεις των μαθητών, όταν ο ίδιος δεν τις έχει σπουδάσει. Τούτο προκύπτει και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής!

Η ΥΑ για το Ολοήμερο σχολείο που υπεγράφη τον περασμένο Μάιο, δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής – Μουσικής και Φυσικής Αγωγής σε δασκάλους, παραγνωρίζοντας αφενός και κυρίως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των μαθητών σε παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς εκάστου κλάδου, αφετέρου «πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων» (έστω δυνητικά) χιλιάδες εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς των αντιστοίχων κλάδων.

Επίσης στη βάση της εφαρμογής της ίδιας απόφασης παρατηρείται εφέτος εντονότερα από ποτέ το φαινόμενο μη ύπαρξης διαφάνειας, αν όχι στρέβλωσης, ως προς τη δήλωση των υπαρχόντων κενών από τις περιφερειακές – τοπικές μέχρι τις κεντρικές διοικητικές βαθμίδες του ΥΠΕΘ.

Για το σκοπό αυτό έχει υπάρξει μαζική κινητοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών οι οποίοι απέστειλαν ήδη εξώδικες προσκλήσεις διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο αλλά και προς άπασες τις Περιφερειακές Δ/νσεις της χώρας, εκ τρίτου δε έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση της ως άνω ΥΑ.

Ο Υπουργός Παιδείας έχει μεν την ευχέρεια να καθορίζει το διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Δημοτικό σχολείο. Δεδομένου όμως ότι η ευχέρεια αυτή πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον της εκπαιδεύσεως, σε αρμονία προς το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά και να συμπορεύεται με την αρχή της αξιοκρατίας, η σχετική κανονιστική αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται με βασικό κριτήριο τη συνάφεια και επάρκεια των ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτικών των οικείων κλάδων, όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών τους, με το αντικείμενο του μαθήματος, η διδασκαλία του οποίου τους ανατίθεται. Τούτο έχει επιβεβαιώσει το ΣτΕ σε προηγούμενες αποφάσεις του.

Εξάλλου με την ως άνω ΥΑ δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των μαθητών από το τυχαίο και συμπτωματικό γεγονός της κατανομής των θέσεων των εκπαιδευτικών ειδικότητας. Ορισμένοι μαθητές θα έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς έναντι άλλων που δεν θα έχουν το δικαίωμα αυτό κατά προφανή διακριτική μεταχείριση.

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος των εντολέων μου δηλώνω ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους με κάθε νόμιμο τρόπο την κατάργηση της ως άνω ΥΑ. Διεκδικούμε δε απόλυτη διαφάνεια και θα παραμείνουμε στις επάλξεις με κάθε νόμιμο μέσο για να αρθούν οι διαπιστωμένες στρεβλώσεις ιδίως στην κατανομή των κενών.

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ

Loading...
  • europalso

    ideascentral